Сарантис по целия свят


Посетете нашия групов сайт

Сарантис Груп | Английски

Или изберете място

Нашият ангажимент за качество

Качеството играе съществена роля за изграждането на доверие, сигурност и лоялност от страна на нашите потребители. То стои в основата на процеса на разработване на продукти на Групата.

Ние предприемаме всички възможни защитни мерки, провеждаме всички необходими проверки на качеството и спазваме всички хигиенни стандарти на произвежданите от нас и предлагани на пазара продукти. По този начин гарантираме, че всеки нов продукт отговаря на високите критерии за качество и удовлетворява нуждите на нашите клиенти за сигурност и безопасност още преди да започне пътят му към пазара.

Открийте подробно всички сертификати на Групата.

Още->

Стратегически партньорства

Сътрудничим си с водещи международни потребителски компании, които имат за цел да развият бизнеса си в нашия регион.

Още
Change cookies consent Revoke cookies consent