Sarantis по света


Посетете сайта на Sarantis Group

Sarantis Group | Английски

Или изберете държава

САРАНТИС БЪЛГАРИЯ

Политика за поверителност

Политика за защита на данните

Дружеството Gr. Sarantis S.A (наричано по-долу „Дружеството“ или „ние“) се опитва да Ви предложи обслужване, което отговаря на нуждите на нашите посетители, като използва отговорно информацията, събрана чрез нашия уебсайт. Ние се ангажираме да зачитаме Вашата поверителност и да спазваме приложимите закони за защита на данните и поверителността.

Обработката на Вашите лични данни се урежда от настоящите условия, от съответните разпоредби на гръцката и европейската правна рамка за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните (2016/679), гръцкото национално законодателство (закон L4624/2019) и съответните решения, насоки и разпоредби, издадени от гръцкия орган за защита на данните.

Настоящата Политика за поверителност („Политиката“) представлява неразделна част и е включена в Условията за ползване на нашия Уебсайт и може да подлежи на промени. Препоръчваме Ви редовно да проверявате нашата Политика за защита на личните данни, за да сте информирани и да имате актуална информация за всички изменения. Посещавайки и навигирайки в нашия Уебсайт, Вие се съгласявате с настоящата Политика за защита на данните, както е в сила към момента. Когато бъдат направени съществени изменения, ние ще гарантираме, че за посетителите на нашия Уебсайт ще бъде публикувано съответното известие.

Настоящата Политика обяснява как събираме, обработваме и/или използваме информацията, която получаваме чрез нашите уебсайтове, електронни съобщения, които изпращаме, и мобилни приложения (наричани общо „Платформата“ — ако става въпрос само за уебсайт, използвайте термина „Уебсайт“), които препращат към настоящата Политика, заедно с периодичните изменения към нея. Настоящата Политика описва също така как събираме, обработваме, използваме и споделяме личната информация, която ни предоставяте. Освен това тя описва Вашия избор по отношение на използването, достъпа, прехвърлянето, коригирането и изтриването на Вашата лична информация.

Събираме информация за Вас, за да предоставяме нашите услуги. За да можем най-добре да Ви предоставяме услугите си и да изпълняваме отношенията, които имаме с Вас, е важно да можем да събираме и използваме информацията, както е описано в настоящата Политика.

Когато предоставяте данните си, за да получавате бюлетини или други актуализации и/или за да се регистрирате в предлаганите програми / да закупите стоки/услуги от нашия електронен магазин, ние събираме и съхраняваме данните ви изключително за целите, посочени по-долу. В този контекст събираме данни, които предоставяте, като име, местоживеене, имейл, телефонен номер, мобилен телефон, факс, информация за кредитна карта, дата на раждане и пол.

Когато използвате Уебсайта, Вашето устройство автоматично ни предоставя информация, за да можем да реагираме и да персонализираме отговора си към Вас. Видът информация, която събираме по автоматичен начин, обикновено включва техническа информация за Вашия компютър, като например Вашия IP адрес или друг идентификатор на устройството, вида на устройството, което използвате, и версията на операционната система. Информацията, която събираме, може да включва и информация за използването и статистически данни за взаимодействието Ви с Уебсайта. Тази информация може да включва URL адресите на нашите уебстраници, които сте посетили, URL адресите на препращащите и напускащите страници, изгледите на страници, времето, прекарано на дадена страница, броя на кликванията, типа на платформата, данните за местоположението (ако сте активирали достъп до местоположението си на мобилното си устройство) и друга информация за това как сте използвали Платформата.

Тази информация се събира чрез използване на бисквитки и други подобни технологии за проследяване. Препоръчваме Ви да прегледате нашата Политика за бисквитките, за да научите повече за Бисквитките, как ги използваме и как можете да контролирате използването им.

Ние обработваме Вашите данни изключително за посочените по-долу цели:

Цел

Обяснение

Предоставяне на услуги

 

Когато отваряте нашия Уебсайт, трябва да предоставите личните си данни. Ние събираме Вашите лични данни, за да Ви предложим услугите, които сте поискали, за да гарантираме, че отговаряме на Вашите нужди, когато използвате нашите услуги, и/или за да се свържем с Вас по въпроси, свързани с предоставянето на нашите услуги.

Поддържане на актуална информация за тенденциите

 

Ако дадете съгласието си, като регистрирате данните си в полето за абонамент за нашия Бюлетин, ние ще регистрираме данните Ви и ще Ви изпращаме Бюлетини и актуални новини.

Подобряване на услугите

 

Ние поддържаме Вашите данни и историята на използване на нашите услуги, за да изготвяме статистически данни, които ни позволяват да оценяваме по-добре посещенията и навигацията на потребителите в нашия уебсайт, за да подобряваме неговото съдържание и структура.

Маркетингови материали

 

Ако дадете съгласието си, ние използваме Вашите данни за контакт, за да се свържем с Вас, за да ви изпратим маркетингови материали и да Ви информираме за специални оферти/отстъпки или други промоционални дейности.

Целенасочена реклама

 

Ако предоставите съгласието си да получавате таргетирана реклама въз основа на Вашите предпочитания или сегментиране на клиентите, ще използваме автоматизирани средства за обработка на предоставената от Вас информация и историята на Вашите транзакции чрез нашия Уебсайт, за да Ви изпращаме новини, специални оферти и рекламни материали, които са подходящи за Вашия профил и предпочитания.

По отношение на използването на Данни, събрани чрез Бисквитки, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

Достъпът до Вашите данни може да бъде предоставен само на надлежно упълномощени наши служители или бизнес партньори, които действат от наше име за горепосочените цели на обработка, като ни предлагат ИТ услуги за регистриране и съхранение на Вашите данни, за функционирането на нашия уебсайт и/или услуги за обслужване на клиенти и/или за изпращане на маркетингови съобщения или извършване на пазарни проучвания.

Периодите на съхранение могат да варират значително в зависимост от вида на информацията и начина на нейното използване. Нашите периоди на съхранение се основават на критерии, които включват законово регламентирани периоди на съхранение, висящи или потенциални съдебни спорове, нашата интелектуална собственост или права на собственост, договорни изисквания, оперативни директиви или нужди, както и архивиране.

В случай че сте се регистрирали за получаване на бюлетини, ще съхраняваме данните Ви, докато останете регистрирани, за да получавате желаните от Вас актуални новини.

В случай че получавате някаква услуга от нас, ще съхраняваме данните Ви до 5 години от последния случай на използване на нашите услуги.

Впоследствие данните Ви ще бъдат изтрити, освен ако не подновите съгласието си за тяхната обработка. Можете да поискате да спрем да Ви изпращаме маркетингови материали и/или да изтрием данните Ви по всяко време.

Нашето дружество гарантира Вашите права по отношение на обработката на лични данни и осигурява възможността да ги упражнявате.

Имате право да поискате:

  • Достъп до Вашите лични данни
  • Коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни или непълни.
  • Изтриване на Вашите лични данни, освен ако обработката им е необходима за упражняване на законните права на Gr. Sarantis S.A или на трети страни, за изпълнение на законово задължение, по причини от обществен интерес или за защита на нашите законни права пред съдебни или други органи.
  • Ограничаване на обработката на Вашите лични данни само за конкретни цели.
  • Да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на личните Ви данни за маркетингови цели и/или за целева реклама, като изпратите имейл или писмено искане на dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, като използвате данните за контакт по-долу. В такъв случай обработката им от нас ще бъде преустановена, но въпреки това няма да се отрази на легитимността на всяка обработка, извършена до момента на оттеглянето.

За да упражните някое от горепосочените права, можете да ни изпратите електронно писмо или писмено искане, като използвате данните за контакт по-долу.

Ако смятате, че правата Ви за защита на данните са били нарушени, имате право да подадете жалба до гръцкия орган за защита на данните. (www.dpa.gr)

Информация за контакти:

„Сарантис България“ ЕООД

бул. ,,Ботевградско шосе“ № 247

1517 София, България

Тел.: + 359 2 9690969

Change cookies consent Revoke cookies consent